= Từ Trạm Subako Asakusabashi =

Khoảng 2 phút đi bộ từ ga tàu điện ngầm Toei Asakusa Asakusabashi


Tìm lối ra A1 đến A3


Sau khi ra khỏi cổng bán vé, tiến hành theo hướng A1 trên tay trái


Theo dấu hiệu của A1


Đi vào thang máy A1


Rẽ trái sau khi rời khỏi thang máy


Vui lòng rẽ trái trước cửa hàng tiện lợi Sunkus


Hotel Yanagibashi cách Sunkus 30 m